http://www.elmirekb.ru/

Професорсько-викладацький склад Центру

СПИСОК ВИКЛАДАЧІВ ДОНЕЦЬКОГО ОЦППК

Вищі навчальні заклади

Батченко Людмила Вікторівна – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ДонДУУ, д.е.н., профессор

Міхєєва Оксана Костянтинівна – професор кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, д.і.н.

Пономаренко Олена Вікторівна – завідувач кафедри інноваційного менеджменту і управління проектами Донецького державного університету управління, доктор наук з держ. управ.

Джабраілов Руслан Аятшахович – заступник завідувача відділу економіко-правових проблем публічної власності Інституту економіко-правових досліджень НАН України, д.ю.н., доцент

Іонін Євген Євгенович – завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту обліково-фінансового факультету Донецького національного університету, д.е.н., проф.

Орєхова Тетяна Вікторівна – завідувач кафедри прикладної економіки та бізнес-адміністрування Донецького національного університету, д.е.н., професор

Осипенко Іван Миколайович – професор кафедри менеджменту у невиробничій сфері Донецького державного університету управління, к.е.н., професор

Кальянов Анатолій Володимирович – заступник директора з наукової роботи Донецького інституту міжрегіональної академії управління персоналом, професор правознавства

Тодоров Ігор Ярославович – професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету, д.і.н.

Никоненко Ліна Василівна проректор Донецького інституту ринку та соціальної політики, професор  кафедри соціальної психології, к.с.н.

Шумаєва Олена Олександрівна – заступник директора інституту післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, к. н. держ. управління, доцент.

Костенок Ігор Володимирович директор ДБУ «Східний регіональний центр інноваційного розвитку»

Ляшенко Валерій Георгійович – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, професор Донецької музичної академії ім. С.С.Прокоф’єва, к.і.н.

Мозговий Володимир Іванович - професор кафедри менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету, к. філ.н.

Бікла Олена Володимирівна , доцент кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, к.і.н.

Доцевич Тамілія Іванівна – доцент кафедри філософії і психології Донецького державного університету управління, к.псих.н.

Дюжев Дмитро Володимирович – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту ринку та соціальної політики, к.філос.н., адвокат

Єрескова Тетяна Володимирівна, доцент кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, к.соц.н.

Ангеліна Ірина Альбертівна – доцент кафедри контролю і аналізу господарської діяльності Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, к.е.н.

Сердюк Віра Миколаївна – професор кафедри обліку, аналізу і аудиту обліково-фінансового факультету Донецького національного університету, к.е.н., доцент

Пефтієв Олег Володимирович – викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Донецького інституту внутрішніх справ, к. юрид.н.

Зюбанов Олександр Євгенович – доцент Донецького національного університету, к.фіз.-мат.н.

Сумін Валентин Олександрович – доцент кафедри менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету, к.е.н.

Леонов Олег Леонідович – доцент кафедри менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету, к.і.н.

Голота Валентин Станіславович, доцент кафедри соціології та політології Донецького національного технічного університету,  к.філ.н.

Чайка Людмила Вікторівна – доцент кафедри «Прикладна екологія і охорона довкілля» Донецького національного технічного університету, к.х.н.

Хаджинов Ілля Васильович – докторант Київського національного інституту стратегічних досліджень, к.е.н., доцент

Малахай Світлана Миколаївна – здобувач наукового ступеню кандидата наук Інституту соціальної та політичної психології (лабораторія моніторингу суспільно-політичних процесів) НАПН України, викладач, м. Київ

Плошай Петро Вікторович – старший викладач магістратури державного управління Донецького національного технічного університету

Кривець Наталя Борисівна – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Донецького університету економіки та права

 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

Донецькова Світлана Олександрівна – керуючий справами виконавчого апарату Донецької обласної ради

Сколова Олена Віталіївна – начальник управління моніторингу бюджетних програм та інформаційно-аналітичного забезпечення Донецької обласної ради

Забіренко Інна Леонідівна заступник начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України в Донецькій області

Зелинська Наталя Євгенівна – начальник управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації

Погребняк Яна Олександрівна – начальник юридичного управління облдержадміністрації

Купирева Олена Михайлівна – начальник відділу роботи із зверненнями громадян Донецької облдержадміністрації

Коваленко Роман Олексійович – директор Центру законодавчих ініціатив, к.е.н.

Єгорова Марина Віталіївна – начальник відділу діловодства головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області, к. держ. упр.

Стрельченко Денис Ігорович – начальник відділення національної служби посередництва і примирення в Донецькій області

Яковенко Наталія Миколаївна – перший заступник начальника – заступник Головного державного інспектора праці Донецької області

Чикунова Юлія Євгенівна – начальник управління з питань ефективного використання енергоносіїв головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Мартиненко Любов Іванівна – заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації

Чурікова Галина Павлівна - начальник управління реформування, моніторингу та розвитку реального сектору економіки головного управління економіки облдержадміністрації

Гуртова Юлія Леонідівна - заступник начальника відділу контролю управління діловодства та контролю облдержадміністрації

Баранова Тетяна Андріївна – заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

Чаплигіна Наталя Олександрівна – заступник начальника Головного управління Держкомзему у Донецькій області

Любимова Олена Анатоліївна – заступник начальника управління діловодства та контролю облдержадміністрації

Буценко Надія Дмитрівна – директор Державного архіву області

Баранова Тетяна Андріївна – заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

Богуславський Олександр Володимирович головний спеціаліст головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій облдержадміністрації

Білоусов Артур Геннадійович – головний спеціаліст-юрисконсульт з питань запобігання та протидії корупції КРУ в Донецькій області

Родченко Ірина Геннадіївна – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем управління персоналом Центру

Савченко Віктор Леонідович – начальник  навчально-методичного відділу Центру, магістр державного управління

 

Керівники підприємств, установ і організацій

Алдошина Валентина Євгенівна генеральний директор ТОВ «Донецька енергосервісна компанія»

Сочинська Галина Валентинівна – генеральний директор фірми «Укрсхідаудит»

Кочуєв Валерій Іванович – голова Донецької громадської організації «Агенція розвитку місцевого самоврядування»

Мангасаров Гаррі Онікович – голова громадської асоціації «Альтернативне розв’язання конфліктів»