Навчання керівників підприємств в Центрі

Навчання керівників підприємств в Центрі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій” від 8 лютого 1997 року № 167, пункту 9 Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203 (ЗП України, 1993 р., ст. 121), при найманні на роботу, керівники підприємств зобов'язані підвищувати кваліфікацію або проходити перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п'ять років).

На виконання зазначених документів з 14  по 18  квітня 2014 року в Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр) для керівників державних підприємств, установ і організацій та їх заступників проводиться навчання протягом тижня за професійною програмою підвищення кваліфікації.

 

КОМЕНТАР ДО КУРСУ
з підвищення кваліфікації за професійною програмою керівників
державних підприємств, установ і організацій та їх заступників

Курс призначений:

 

для керівників державних  підприємств, установ і організацій та  їх заступників

Тривалість курсу:

 

п’ять  днів

Зміст курсу:

 

 

Загальні положення щодо юридичної відповідальності в сфері діяльності підприємств, установ і організацій

Податкова система в Україні та напрями її реформування

Законодавчі і нормативні документи з питань енергозбереження в Україні: коментарі, практика застосування

Енергетичний аудит, його цілі та завдання

Питання дотримання акціонерними товариствами законодавства про цінні папери

Основи менеджменту підприємства

Підготовка інвестиційних проектів

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Управління фінансами підприємства

Маркетинг та стратегія підприємства. Система маркетингових комунікацій

Питання трудового законодавства в роботі керівника підприємства

Управління персоналом

Заняття проводять висококваліфіковані фахівці-практики, фахівці управлінь та відділів облдержадміністрації, викладачі вищих навчальних закладів. Кількість осіб на участь у навчанні обмежена.

По завершенню занять видається свідоцтво встановленого зразка про підвищення кваліфікації.

Вартість підвищення кваліфікації однієї особи становить 287 грн. 10 коп.  Оплата проводиться на рахунок ГУДКСУ у Донецькій області, м. Донецьк,           код ЄДРПОУ 24639346,  МФО 834016, с/р 35421201049913.

Між Центром і підприємством укладаються договори щодо надання послуг з підвищення кваліфікації з моменту його отримання. Просимо Вас оформити та надати Центру договір, гарантійний лист протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання, але не пізніше закінчення навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників підприємств.

Договір щодо надання послуг з підвищення кваліфікації можна завантажити на офіційному сайті Центру www.cpk.donetsk.ua , сторінка «Швидкі посилання»,  «Навчання керівників підприємств».

Заявки на участь у навчанні  необхідно направити до Центру до 08 квітня        2014 року за адресою: 83105, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 32; е-mail: svssn@cpk.donetsk.ua , svl@ cpk.donetsk.ua; факс (062) 334-26-64.

Заняття проводяться у приміщенні Центру (м. Донецьк, бул. Пушкіна, 32).

Реєстрація слухачів 14 квітня 2014 року з 9.15. Початок занять о 10.00