Науково-методична рада Центру

Науково-методична рада Центру існує з метою координації навчального процесу, розробки проблем з методики підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки кадрів державних службовців, розробки наукових підвалин організації та управління навчальним процесом, сучасних технологій форм та методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності викладацького складу

Склад науково-методичної ради Донецького обласного центру перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств, установ і організацій 

 1.  

Єремєєв Валерій Вікторович

 

заступник директора Центру з навчальної роботи,

заступник голови ради

 1.  

Опанасюк Лариса Валентинівна

 

учений секретар науково-методичної ради

 1.  

Батченко Людмила Вікторівна

 

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління

 1.  

Джабраїлов Руслан Аятшахович

 

д.ю.н., доцент, заступник завідувача відділу економіко-правових проблем публічної власності Інституту економіко-правових досліджень НАН України

 1.  

Загоруйко Микола Миколайович

 

к.м.н, депутат Донецької обласної ради, голова постійної комісії з питань адміністративно-територіального управління та регіонального розвитку,

Виконавчий директор Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області

 1.  

Зелинська Наталя Євгенівна

 

начальник відділу кадрової роботи Донецької облдержадміністрації, магістр державного управління

 

 1.  

Ільїна Тетяна Борисівна

 

к.псих.н., доцент, завідувач кафедри психології Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти

 1.  

Кіпень Володимир Порфирович

 

к.ф.н., доцент кафедри політології Донецького державного університету, голова Донецького Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу

 1.  

Костенок Ігор Володимирович

 

к.е.н, доцент кафедри загального та адміністратив­ного менеджменту Донецького державного інституту управління

 1.  

Леонов Олег Леонідович

 

к.і.н., доцент кафедри менеджменту і господарського права Донецького національного технічного університету

 1.  

Ляшенко Валерій Георгійович

 

к.і.н., професор Донецької музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

 

 1.  

Макогон Юрій Володимирович ,  

 

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету; директор Донецького філіалу Інституту стратегічних досліджень

 

 1.  

Родченко Ірина Геннадіївна

 

начальник науково-дослідної лабораторії з проблем управління персоналом Центру

 

 1.  

Мозговий Володимир Іванович

 

к.філ.н., професор кафедри менеджменту і господарського права Донецького національного технічного університету

 

 1.  

Савченко Віктор Леонідович

 

начальник навчально-методичного відділу Центру,

магістр державного управління

 

 1.  

Шаборонін Сергій Вікторович

 

начальник навчально-організаційного відділу Центру,

магістр державного управління

 

 1.  

Шеставін Микола Степанович

 

к.т.н, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини Донецького національного університету,

відповідальний професор проекту Жана Моне Європейської комісії в Донецькому національному університеті

 

 

У складі ради 17 осіб: Докторів наук -  3, Кандидатів наук  - 8, Магістрів - 3, Фахівців - 3