Література

Рік видання: 2014
Назва Автори Файл
Комментарий к ISO 9001:2008 Каргина И.И., Савченко В.Л. Завантажити файл
Особенности применения соционики при подборе и расстановке персонала Сытникова А.А. Завантажити файл
Питання організації доступу до інформації в органах влади в схемах та таблицях Леонов О.Л. Завантажити файл
Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами Вакаров В.Д., Козіна В.В. Лавренюк Ю.Ф., Міхно Т.А., Яременко С.П. Завантажити файл
Витяг зі стандарту ДСТУ IWA 4-2009 Каргина И.И. Завантажити файл
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Сумін В.А. Завантажити файл
Комментарий к ISO 9001:2008 Каргина И.И., Савченко В.Л. Завантажити файл
ИМИДЖ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТНОГО ОБРАЗА Сумін В.А., Єремєєва Н.В. Завантажити файл
Имидж или представленность личностного образа Сумін В.А. Завантажити файл
Рік видання: 2013
Назва Автори Файл
Организация дистанционного обучения с помощью современных информационно-компьютерных технологий Шаборонін С.В. Завантажити файл
Управління знаннями в публічному управлінні регіоном Савченко В.Л. Завантажити файл
Технології публічного виступу Бондаренко О.І. Завантажити файл
Психология управления груповыми явлениями и процессами в трудовом коллективе Шумаєва О.О., Горожанкіна І.О. Завантажити файл
Усне та писемне ділове українське мовлення: культура мови державного службовця. Кривець Н.Б. Завантажити файл
Функціональне обстеження органів виконавчої влади Забіренко І.Л., Савченко В.Л. Завантажити файл
Корупція у оцінках державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Міхєєва О.К., Костенок І.В. Завантажити файл
Організація закону України «Про забезпечення доступу до публічної інформації» Немиро О.О. Завантажити файл
Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища Марова С.Ф., Горожанкіна І.О. Завантажити файл
Розвиток професіоналізму молодого державного службовця Савченко В.Л. Завантажити файл
Коммуникативная компетентность (Искусство ведения переговоров. Технология публичного выступления) Стрельченко Д.І., Мангасаров Г.О. Завантажити файл
Впровадження інноваційних організаційно-навчальних форм навчання в процес підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Донецької області Савченко В.Л., Родченко І.Г. Завантажити файл
Державний менеджмент в контексті адміністративної реформи Гордон М.В. Завантажити файл
Застосування активних методів навчання у процесі підвищення кваліфікації Савченко В.Л., Горожанкіна І.О. Завантажити файл
Користування дистанційними курсами навчання Савченко В.Л., Горожанкіна І.О. Завантажити файл
Відповідальність за корупційні діяння Білоусов А.Г. Завантажити файл
Регистрация на вебинаре Жильцов С.А. Завантажити файл
Досвід Донецького ОЦППК щодо організації навчання в регіоні з вивчення нового законодавства про державну службу Єремєєв В.В, Савченко В.Л. Завантажити файл
Досвід Донецького ОЦППК щодо організації навчання в регіоні з питань запобігання та протидії корупції Єремєєв В.В, Савченко В.Л. Завантажити файл
Досвід Донецького ОЦППК з реалізації програми розвитку лідерства в регіоні Єремєєв В.В, Родченко І.Г. Завантажити файл
Организационная культура и её особенности в государственных учреждениях Учебно- Малахай С.Н., Родченко І.Г. Завантажити файл
Принятие управленческих решений в системе государственного управления Савченко В.Л. Завантажити файл
Психологические аспекты управления изменениями в организации Родченко І.Г. Завантажити файл
Досвід Донецького ОЦППК з підготовки кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» Єремєєв В.В, Родченко І.Г. Завантажити файл
Эффективное использование времени в профессиональной деятельности Зюбанов О.Є., Єремєєва Н.В. Завантажити файл
Методичні рекомендації Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування Міністерство юстиції України Завантажити файл
Підготовка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Сколова О.В. Завантажити файл
Підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції: нові завдання Купчанко В. Завантажити файл
Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи Леонов О.Л., Тимошенко І.Л., Савченко В.Л. Завантажити файл
Рік видання: 2012
Назва Автори Файл
Новітні методи та технології підвищення кваліфікації державних службовців та шляхи їх впровадження Савченко В.Л. Завантажити файл
Інформаційно-аналітична діяльність у сфері державного управління. Навчально-методичний посібник. Шумаєва О.О., Васильєва О.О. Завантажити файл
Забезпечення доступу до публічної інформації: завдання публічної влади та складова адміністративної реформи. Методичний посібник. Леонов О.Л., Заводовська Я.О. Завантажити файл
Актуальні питання розвитку персоналу державного управління Савченко В.Л., Родченко І.Г. Завантажити файл
Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України Мала Р.І., Миронова В.В., Єремєєва Н.В. Завантажити файл
Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій у підвищення кваліфікації державних службовців Савченко В.Л. Завантажити файл
Методичні рекомендації з розвитку лідерських компетенцій Мальована С.П., Родченко І.Г., Костирко А.П. Завантажити файл
Нормативно-правове регулювання запобігання та протидії корупції в Україні Дюжев Д.В. Завантажити файл
Інформаційно-аналітична діяльність у сфері державного управління Шумаєва О.О., Васильєва О.О. Завантажити файл
Коммунальная собственность: этапы её формирования и основные понятия Балышев Г.П., Кумейко Ю.В. Завантажити файл
Список літератури придбаної для поповнення фонду бібліотеки Центру за 2012 рік Смоненко Г.А. Завантажити файл
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНИМ ПІДХОДОМ Мельник С.В. Завантажити файл
Подготовка и проведение вебинаров Шаборонін С.В. Завантажити файл
Доступ до публічної інформації Леонов О.Л., Савченко В.Л. Завантажити файл
Профілі професійної компетентності посад державної служби, їх призначення, структура і розробка Мельник С.В. Завантажити файл
Манипуляции в общении як технологии управления процессами взаимодействия людей Ерескова Т.В., Горожанкина И.А. Завантажити файл
Інновації в новому законодавстві про державну службу: профілі професійної компетентності посад Канавець М. Завантажити файл
Забезпечення доступу до публічної інформації: завдання публічної влади та складова адміністративної реформи Леонов О.Л., Заводовська Я.О. Завантажити файл
Профілі професійної компетентності посад державної служби, їх призначення, структура і розробка Мельник С.В. Завантажити файл
Забезпечення доступу до публічної інформації: завдання публічної влади та складова адміністративної реформи Леонов О.Л., Заводовська Я.О. Завантажити файл
Поповнення бібліотечного фонду Центру у 2012 році Завантажити файл
Методичні рекомендації з написання міні-проектів Родченко І.Г., Костирко А.П. Завантажити файл
Впровадження міжнародного стандарту ecdl – european computer driving licence (Європейські комп’ютерні права) для державних службовців на регіональному рівні Шаборонін С.В. Завантажити файл
Методичний посібник до спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Впровадження Закону України «Про державну службу» Савченко В.Л. Завантажити файл
Впровадження нових організаційно-навчальних форм в процес підвищення кваліфікації державних службовців Савченко В.Л. Завантажити файл
Рік видання: 2011
Назва Автори Файл
Питання ґендерного законодавства Мальована С.П. Завантажити файл
Споживча політика в Україні: поняття, основні принципи та напрями Горожанкіна І.О. Завантажити файл
Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов Орехова Т.В., Смаглюк М.В. Завантажити файл
Запобігання та протидія корупції Леонов О.Л. Завантажити файл
Податкове законодавство: актуальні питання виконання. Оподаткування фізичних осіб Меркулова Т.В. Завантажити файл
Разработка аналитических и программных документов Сумін В.А. Завантажити файл
Современные методы оценки персонала Родченко І.Г., Костирко А.П. Завантажити файл
Організація роботи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху Бєлов Ю. В., Чумічов А. О. Завантажити файл
Методичні рекомендації на допомогу службам у справах дітей міських рад та райдержадміністрацій Клочко С.Л., Заводовська Я.О. Завантажити файл
Протидія торгівлі дітьми в Україні Клочко С.Л. Завантажити файл
Актуальні питання розвитку персоналу державного управління донецької області Савченко В.Л., Родченко І.Г. Завантажити файл
Психологія керівного впливу та дисципліни праці в організації Доцевич Т. І. Завантажити файл
Питання ґендерного законодавства Мальована С.П. Завантажити файл
Охрана интеллектуальной собственности Єремєєва Н.В., Гавенко В. В., Лыгин Р. А., Морозенко И. Г. Завантажити файл
Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов Орехова Т.В., Смаглюк М.В. Завантажити файл
Соціальний захист інвалідів: збірка лекцій Єремєєва Н.В. Завантажити файл
Альтернативные способы разрешения конфликтов. Медиация (посредничество) Мангасаров Г.О. Завантажити файл
Основы проектного менеджмента Доля А.В. Завантажити файл
Психологія керівного впливу та дисципліни праці в організації Доцевич Т. І. Завантажити файл
Політика європейської інтеграції України на сучасному етапі Тодоров І.Я. Завантажити файл
Методичні рекомендації з питань землеустрою Сігітова Н.В., Кумейко Ю.В. Завантажити файл
Риторика Перепичай Н.С. Завантажити файл
Англійська мова для управлінців Русанова О.О. Завантажити файл
Поповнення бібліотечного фонду Центру у 2011 році Завантажити файл
Современный кадровый менеджмент Хельфрих Р. Завантажити файл
Досвід зарубіжних країн та шляхи розвитку державно-громадського управління освітою в Україні Горожанкіна І.О. Завантажити файл
Рік видання: 2010
Назва Автори Файл
Розвиток сільського господарства в розрізі реалізації програми економічних реформ в області Пащенко І.В. Завантажити файл
Інновації як умова забезпечення ефективності діяльності органів державної влади Резниченко І.А., Савченко В.Л. Завантажити файл
Україна і Світова організація торгівлі Самосьонок Л.М. Завантажити файл
Норми закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» та інші нормативні акти з питань призначення пенсій Баранова Т.А. Завантажити файл
Досвід країн ЄС в забезпеченні захисту прав споживачів державними органами Горожанкіна І.О., Савченко В.Л. Завантажити файл
Подготовка инвестиционных проектов в соответствии с требованиями международных финансовых организаций Орехова Т.В. Завантажити файл
Соціальні та психологічні аспекти державного управління Доцевич Т. І. Завантажити файл
Про деякі актуальні проблеми освіти в Донецькій області Соловойов Ю.І. Завантажити файл
Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації Федорова О.Є. Завантажити файл
Соціальний партнерство у сфері трудових відносин: Стрельченко Д.І., Мангасаров Г.О. Завантажити файл
Організація діяльності державного службовця зі зверненнями громадян Читах Н.М., Савченко В.Л. Завантажити файл
Реалізація державної молодіжної, сімейної та ґендерної політики в регіоні Золкіна Л.І. Завантажити файл
Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень Савченко В.Л. Завантажити файл
Бюджет – головна ланка фінансів держави. Роль і місце казначейства в бюджетній системі Зеленська С.П. Завантажити файл
Державна політика протидії торгівлі людьми Шаборонін С.В. Завантажити файл
Основи ведення переговорів Мангасаров Г.О. Завантажити файл
Реалізація регіональних програм медичного обслуговування населення Аніщенко О.В. Завантажити файл
Ділове українське мовлення. Модульний курс Мозговий В.І. Завантажити файл
Бухгалтерський облік і звітність в бюджетних установах Зеленська С.П. Завантажити файл
Сучасні аспекти реалізації державної етнонаціональної політики та у Донецькій області Кузнецова С.Ю. Завантажити файл
Психологічні особливості управлінської діяльності державного службовця в сучасних умова Сумін В.А. Завантажити файл
Система охорони дитинства в Україні Мартиненко Л.І. Завантажити файл
Державне управління і державна служба Савченко В.Л., Єгорченкова О.Ю. Завантажити файл
Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій Татаринцева М.А. Завантажити файл
Концепція регіональної кадрової політики Донецької області на 2011-2020 роки Адамов Б.І., Єгорченкова О.Ю., Савченко В.Л. Завантажити файл
Основи споживчої політики в Україні. Самозахист споживачів Горожанкіна І.О. Завантажити файл
Дисципліна і контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади Міхно І.В Завантажити файл
Надання адміністративних послуг Ростова О.І. Завантажити файл
Впровадження ґендерних підходів у професійну діяльність державних службовців Мальована С.П. Завантажити файл
Питання встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги Сивець Ю.Г. Завантажити файл
Організація роботи керівника територіальної громади Ляшенко В.Г., Галіцина І.О., Савченко В.Л. Завантажити файл
Конкурентоспроможність персоналу Сумін В.А., Савченко В.Л. Завантажити файл
Розвиток споживчого ринку та послуг Кадіна С.В. Завантажити файл
Компьютерные технологии в управленческой деятельности (MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, POWERPOINT): практическое пособие Савченко В.Л., Шаборонін С.В. Завантажити файл
Роль і місце органів державної контрольно-ревізійної служби у фінансовій системі України. Стратегія розвитку контрольно-ревізійної служби на період 2008-2015 років Жадан О.І. Завантажити файл
Використання інтерактивних методів у навчальному процесі Савченко В.Л. Завантажити файл
Основні напрями адміністрування Державного реєстру виборців Боєва Л.І. Завантажити файл
Місцевий економічний розвиток Кузьменко Н.І. Завантажити файл
Державна політика енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії в регіоні Чикунова Ю.Є. Завантажити файл
Державне казначейство України. Історія і сучасність Ключка В.Л. Завантажити файл
Нові аспекти правового регулювання земельних відносин Чаплигіна Н.О. Завантажити файл
Державна політика у сфері культури Іжболдіна Н.Ф., Савченко В.Л. Завантажити файл
Основні завдання реалізації державної політики у сфері земельних відносин на 2010 рік Сігітова Н.В. Завантажити файл
Творческое применение профессионального опыта в деятельности госслужащего Ільїна Т.Б., Родченко І.Г. Завантажити файл
Професійна програма підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців з питань контролю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Савченко В.Л., Купирева О.М. Завантажити файл
Деякі аспекти з досвіду та практики місцевого самоврядування в Європі та Україні Ляшенко В.Г., Савченко В.Л. Завантажити файл
Безпека в надзвичайних ситуаціях Мельников Ю.С. Завантажити файл
Основні нормативні акти в сфері земельних відносин Чаплигіна Н.О. Завантажити файл
Подготовка инвестиционных проектов в соответствии с требованиями международных финансовых организаций Хаджинов И.В. Завантажити файл
Територіальна організація влади в Україні Леонов О.Л. Завантажити файл
Участь України у виконанні Рамочної Конвенції ООН по зміні клімату. «Кіотський протокол» Шеставін М.С., Савченко В.Л. Завантажити файл
Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації Федорова О.Є. Завантажити файл
Регіональні аспекти управління інноваційною діяльністю Анісімов А. Є. Завантажити файл
Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні Леонов О.Л. Завантажити файл
Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території Донецької області Кірбаба В.І. Завантажити файл
Реформування системи місцевого самоврядування і житлово-комунального господарства на прикладі м. Макіївка Донецької області Бондаренко Т.А., Стамова З.В. Завантажити файл
Стратегія кар’єри державного службовця Бікла О.В. Завантажити файл
Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) Стрельченко Д.І. Завантажити файл
Філософія освіти Михайленко О.А. Завантажити файл
Чинна в Україні система прийняття регуляторних актів Масюкова Н.В. Завантажити файл
Качество мыслительной деятельности. Профессиональный рост и продвижение по служебной лестнице Сумін В.А. Завантажити файл
Інструктивний збірник для молодих державних службовців: в 2-х частинах. Частина I Адамов Б.І. Завантажити файл
Європейська інтеграція: політики ЄС щодо України Самосьонок Л.М. Завантажити файл
Взаимодействие регионального фонда поддержки предпринимательства по Донецкой области с местными органами власти Шашкова Т.І. Завантажити файл
Інструктивний збірник для молодих державних службовців: в 2-х частинах. Частина II Адамов Б.І. Завантажити файл
Європейська політика сусідства та Східне партнерство Бардакова Г.В., Савченко В.Л. Завантажити файл
Загальні підходи до податкової політики Соколов О.А. Завантажити файл
Реформування житлово-комунального господарства Лукашенко В.М. Завантажити файл
Допомога постраждалим від торгівлі людьми. Аналітичний звіт Кипень В.П. Завантажити файл
Поповнення бібліотечного фонду у 2010 році Завантажити файл
Державна інформаційна політика Савченко В.Л. Завантажити файл
Рік видання: 2009
Назва Автори Файл
Поповнення бібліотечного фонду у 2009 році Завантажити файл
Деловая риторика в деятельности государственных служащих Васильєва О.О., Перепичай Н.С. Завантажити файл
Составляющие культуры и этика публичной администрации Михєєва О.К., Горожанкіна І.О. Завантажити файл
Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в Україні Ляшенко В.Г., Савченко В.Л. Завантажити файл
Організаційна культура в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Гамаюнов В.Г., Горбенко Н.В Завантажити файл
Деловая риторика в деятельности государственных служащих Васильєва О.О., Перепичай Н.С. Завантажити файл
Роль і місце органів державної влади, органів місцевого самоврядування в стабілізації соціально-трудових відносин і вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) Стрельченко Д.І., Хімчак А.Б. Завантажити файл
Методичні рекомендації з соціально-психологічних аспектів управління персоналом у системі державного управління Мальована С.П., Родченко І.Г. Завантажити файл
Правове регулювання відповідальності в сфері службової діяльності Дюжев Д.В. Завантажити файл
Кар’єрна стратегія Бікла О.В. Завантажити файл
Рік видання: 2008
Назва Автори Файл
Основи теорії та історії державного будівництва України Ляшенко В.Г., Савченко В.Л. Завантажити файл
Організаційно-правовий механізм публічного управління на територіальному рівні Леонов О.Л., Савченко В.Л. Завантажити файл
Програма факультативного курсу для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл та гімназій „Основи державного управління” Гаврилюк С. С., Ликова Т. В., Савченко В.Л. Завантажити файл
Державне управління та державна служба Гомаль В.П., Савченко В.Л. Завантажити файл
Рік видання: 2007
Назва Автори Файл
Державна служба в Україні: теорія та організація: Рекомендаційний покажчик літератури Тарасова Г.Ф., Симоненко Г.А. Завантажити файл
Рік видання: 2006
Назва Автори Файл
Методика подготовки и представления доклада, содоклада, информации Иванова Н.Н., Лыков В.В. Завантажити файл
Десять років служби державі (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління) Адамов Б.І., Ликов В.В., Лєпська В.В. Завантажити файл
Рік видання: 2005
Назва Автори Файл
Из опыта работы органов самоорганизации населения городов Донецкой области Ляшенко В.Г., Савченко В.Л. Завантажити файл
Инструментально-методические материалы проведения отбора персонала в государственных учреждениях Мальована С.П., Родченко І.Г. Завантажити файл
Рік видання: 2004
Назва Автори Файл
Розвиток стресостійкості як профілактика «професійного згоряння» на державній службі Мальована С.П., Родченко І.Г. Завантажити файл
Рік видання: 2003
Назва Автори Файл
Методические пособие по технике ведения переговоров Ярош Л.А. Завантажити файл
Рік видання: 2002
Назва Автори Файл
Искусство разрешения конфликтов Ярош Л.А. Завантажити файл